Monthly Archives: พฤศจิกายน 2011

ความเป็นมา

มีการค้นพบประวัติการฝึกฝนวิชาเทควันโดของชาวเกาหลีมานานนับ2000 ปีแล้ว ซึ่งหลังจากที่ประเทศเกาหลีได้รับการประกาศเอกราช เป็นอิสระภาพจากการปกครองของประเทศญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซอง คุก ดี แห่งสำนัก Teakyondo สาธิตศิลปะป้องกันตัว เทควันโดขึ้นต่อหน้าประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี ฯพณฯ นาย Syngman Rhee ในโอกาส วันคล้ายวันเกิดของอาจารย์ ซอง คุก ดี ท่านได้แสดงให้เห็นความแตกต่างของวิชาศิลปะการต่อสู้แบบเทควันโด และคาราเต้ ของญี่ปุ่น อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งนับว่าเป้นครั้งแรกของ การจุดประกายวิชานี้ ขึ้นมาให้สาธารณชนได้รับรู้

ต่อมาก็ได้มีการเปิดโรงฝึก Gymnasium ของวิชาเทควันโดไปทั่วประเทศ ค.ศ.1950-1953 หลังสงครามเกาหลีวิชา เทควันโดได้รับความ นิยมเป้นอย่างมาก มีการผลิตและส่งผู้เชี่ยวชาญ ครูฝึกสอนวิชาเทควันโด กว่า 2000 คนไปเผยแพร่ในกว่า 100 ประเทศทั่วโลกลแะมี การเสนอให้วิชาเทควันโด เป็นศิลปะป้องกันตัวประจำชาติเกาหลี ในปี ค.ศ.1971 ตามมาด้วยการก่อตั้งศูนย์เทควันโดแห่งชาติ Kukkiwon ที่กรุงโซลเพื่อเป้นศูนย์กลาง การฝึก,การแข่งขัน,การบริหาร และการเผยแพร่ วิชาเทควันโดตราบจนปัจจุบัน

28 พฤษภาคม 1973 มีการก่อตั้งสหพันธ์เทควันโดสากล (The World Taekwondo Federation หรือ WTF) เพื่อดูแลประเทศ สมาชิกกว่า 108 ประเทศ และปีเดียวกันนี้เอง ก้ได้การเริ่มแข่งขันชิงแชมป์เทควันโดระดับโลกขึ้นและได้จัดแข่งเป็นประจำทุก 2 ปีตลอดมา

เมื่อแรกก่อตั้งมีสมาชิกเพียง 50 ประเทศ แต่ในปัจจุบันมีถึงกว่า 150 ประเทศ ประธานสหพันธ์คนแรก และคนปัจจุบันได้แก่ นาย Un Yong Kim เป้นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบรรจุกีฬาเทควันโด ไว้ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ในปี ค.ศ.1974และกีฬาโอลิมปิก ปี 2000 ที่ประเทศออสเตรเลีย

ที่มา http:/<a href="/www.thannam.net/taekwondo.php?tkd=338&taekwondoName=%BB%C3%D0%C7%D1%B5%D4%A4%C7%D2%C1%E0%BB%E7%B9%C1%D2%A2%CD%A7%E0%B7%A4%C7%D1%B9%E2%B4“>/www.thannam.net/taekwondo.php?tkd=338&taekwondoName=%BB%C3%D0%C7%D1%B5%D4%A4%C7%D2%C1%E0%BB%E7%B9%C1%D2%A2%CD%A7%E0%B7%A4%C7%D1%B9%E2%B4

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

ประเภท

เริ่ม สายขาว
10 สายเหลือง1 (สายส้ม-ในบางยิม)
9 สายเหลือง2
8 สายเขียว1 (สีเขียวขี้ม้า-ในบางยิม)
7 สายเขียว2
6 สายฟ้า1 (ม่วง-ในบางยิม )
5 สายฟ้า2 (น้ำเงิน-ในบางยิม)
4 สายน้ำตาล1
3 สายน้ำตาล2
2 สายแดง1
1 สายแดง2

ที่มา : th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized

หน้าเเรก

โครงงานเว็บไซต์เรื่อง เทควันโด โย่โย่
ผู้จัดทำ

1.นางสาวชนิภา เต็มพร้อม เลขที่ 17 ชั้น ม.6/2
2.นางสาววัจนารัตน์ ผัดเป็ง เลขที่ 36 ชั้น ม.6/2
ที่ปรึกษา คุณครูอริศรา สะสม
โรงเรียนรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน

ใส่ความเห็น

Filed under Uncategorized